ostatnia aktualizacja danych: 15.10.2011, 18:26

Czasy ładowania strony

podczas testu: 0.59 s

łącze szerokopasmowe (średnio): 0.64 s

łącze DSL (średnio): 0.7 s

modem (średnio): 3.54 s

Nagłówki HTTP

Informacje o serwerach DNS

doku.plTXTv=spf1 include:aspmx.googlemail.com include:_spf.infakt.pl include:support.zendesk.com ~allArrayIN3600
doku.plMX10aspmx5.googlemail.comIN3600
doku.plMX1aspmx.l.google.comIN3600
doku.plMX5alt1.aspmx.l.google.comIN3600
doku.plMX5alt2.aspmx.l.google.comIN3600
doku.plMX10aspmx2.googlemail.comIN3600
doku.plMX10aspmx3.googlemail.comIN3600
doku.plMX10aspmx4.googlemail.comIN3600
doku.plA85.232.233.117IN3600
doku.plSOAns2.kei.pladmin.kei.pl201012090010800 5400 604800 86400 IN 43200
doku.plNSns2.kei.plIN43200
doku.plNSns1.kei.plIN43200

Odpowiedź z pierwszego serwera DNS

Zapytanie do serwera "doku.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: ns2.kei.pl
Adres DNS: 195.149.225.1#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 65525
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 12, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 2

SEKCJA ZAPYTAŃ:
doku.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
doku.pl. 86400 IN SOA ns2.kei.pl. admin.kei.pl. 2010120900 10800 5400 604800 86400
doku.pl. 86400 IN NS ns2.kei.pl.
doku.pl. 86400 IN NS ns1.kei.pl.
doku.pl. 3600 IN A 85.232.233.117
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx2.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx3.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx4.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx5.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 1 aspmx.l.google.com.
doku.pl. 3600 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
doku.pl. 3600 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
doku.pl. 3600 IN TXT "v=spf1 include:aspmx.googlemail.com include:_spf.infakt.pl include:support.zendesk.com ~all"

UWAGI:
ns1.kei.pl. 3600 IN A 195.149.224.1
ns2.kei.pl. 3600 IN A 195.149.225.1

Otrzymano 438 bajtów z adresu 195.149.225.1#53 w czasie 107 ms

Odpowiedź z drugiego serwera DNS

Zapytanie do serwera "doku.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: ns1.kei.pl
Adres DNS: 195.149.224.1#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 33053
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 12, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 2

SEKCJA ZAPYTAŃ:
doku.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
doku.pl. 86400 IN SOA ns2.kei.pl. admin.kei.pl. 2010120900 10800 5400 604800 86400
doku.pl. 86400 IN NS ns2.kei.pl.
doku.pl. 86400 IN NS ns1.kei.pl.
doku.pl. 3600 IN A 85.232.233.117
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx4.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx5.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 1 aspmx.l.google.com.
doku.pl. 3600 IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
doku.pl. 3600 IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx2.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN MX 10 aspmx3.googlemail.com.
doku.pl. 3600 IN TXT "v=spf1 include:aspmx.googlemail.com include:_spf.infakt.pl include:support.zendesk.com ~all"

UWAGI:
ns1.kei.pl. 3600 IN A 195.149.224.1
ns2.kei.pl. 3600 IN A 195.149.225.1

Otrzymano 438 bajtów z adresu 195.149.224.1#53 w czasie 110 ms

Subdomeny (pierwsze 50)

Typosy (literówki)

soku.pl
xoku.pl
coku.pl
foku.pl
roku.pl
eoku.pl
diku.pl
dkku.pl
dlku.pl
dpku.pl
d0ku.pl
d9ku.pl
doju.pl
domu.pl
dolu.pl
doou.pl
doiu.pl
doky.pl
dokh.pl
dokj.pl
doki.pl
dok8.pl
dok7.pl
oku.pl
dku.pl
dou.pl
dok.pl
odku.pl
dkou.pl
douk.pl
ddoku.pl
dooku.pl
dokku.pl
dokuu.pl

Lokalizacja

IP: 85.232.233.117

kontynent: EU, kraj: Poland (POL), miasto: Kraków

Notowania strony

pozycja w rankingu odwiedzalności stron:

Zgromadzono zbyt mało danych dotyczących domeny, aby dokonać jej wyceny.

Podstawowe informacje

strona wykorzystuje CSS

objętość kodu: 20.67 KB

zawartość tekstu w całym kodzie strony: 28 %

tytuł: Wzory Dokumentów Pism i Umów

opis: Na stronie znajdziesz Darmowe Wzory do pobrania. Baza aktywnych formularzy, które możesz drukować oraz zapisywać wypełnione na dysku w formacie PDF

słowa kluczowe:

kodowanie: utf-8

język: pl-PL

Analiza kodu strony

frazy jednowyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
umowy18
na16
do10
pracę6
Umowy5
za4
wydanie4
kupna4
od4
odstąpieniu4
udzielenie4
powodu4
Umowa4
działalności3
najmu3
sprzedaży3
dzieło3
Oświadczenie3
przez3

frazy dwuwyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
odstąpieniu od4
od umowy3
pracę na3
umowy pracę3

frazy trzywyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
odstąpieniu od umowy3

tagi B

tagi U

tagi I

obrazki

nagłówki

H1

Doku.pl

H2

Fakturowanie + księgowość.

Doku.pl to:

H3

Fakturowanie + księgowość.

Doku.pl to:

H4

H5

H6

linki wewnętrzne

adreskotwica (anchor)
Strona główna
O produkcie
Cennik
Kontakt
Logowanie
Rejestracja
Doku.pl
Wypróbuj teraz za darmo!
Zobacz jak działa
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew
Umowa dzierżawy
Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków
Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntów
Zgłoszenie robót budowlanych
Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków
Żądanie potwierdzenie zdolności kredytowania
Aneks do umowy o pracę
Zgłoszenie likwidacje działalności gospodarczej
Faktura Adsense
Faktura Proforma
Faktura VAT
Faktura VAT w Euro Polska
Faktura korygująca
Upomnienie z powodu nieuregulowania Faktury
Informacja o chwilowym braku towaru
Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru
Informacja o zmianie składu osobowego spółki
Kara upomnienia
Nota korygująca
Odwołanie prokury
Upoważnienie do wystawienia Faktury bez podpisu odbiorcy
Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa
Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
Pełnomocnictwo do udziału w zgromadzeniu wspólników
Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Prokura łączona
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Umowa o współpracy
Faktura wewnętrzna Euro
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o niezaleganiu w podatkach
Wniosek o potwierdzenie wpisu
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym
Złożenie prokury przez prokurenta
Podanie o kod authinfo
Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego
Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości
Protokół przekazania mieszkania
Przedwstępna umowa kupna - sprzedaży
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Umowa najmu mieszkania
Wezwanie do zapłaty czynszu
Wniosek o zniesienie współwłasności
Wypowiedzenie umowy najmu przez najemce
Pełnomocnictwo łączone
Ządanie dosyłania
Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Nota obciążeniowa
Informacja O Nowym Przedstawicielu Firmy
Odpowiedź na ofertę pracy
Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji
Odpowiedź na skargę na personel
Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na określonym terenie
Oświadczenie pracownika dotyczące odpowiedzialności za powierzone mu mienie
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Porozumienie zmieniające umowę o pracę
Porozumienie stron
Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
Wzór dokumentu na udzielenie prokury
Propozycja zmiany ustaleń umowy
Informacja o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji etatów
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Świadectwo pracy
Umowa menedżerska
Umowa o Pracę
Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na zastępstwo
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
Wniosek o udzielenie zwolnienia na opiekę
Umowa licencyjna niewyłączna
Wniosek o udostępnienie skrytki pocztowej lub przegródki pocztowej
Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego
Reklamacja i zwrot towaru
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi NeostradaTP
Rezygnacja z usługi TPSA z powodu wygaśnięcia umowy
Upoważnienie pocztowe
Wniosek o przekazanie
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wypowiedzenie umowy cyfra plus
Rozwiązanie wypowiedzenie umowy z Telewizją N
Przedłużenia sesji egzaminacyjnej
Przeniesienie ze studiów dziennych na studia zaoczne
Pełnomocnictwo łączone
Pełnomocnictwo Procesowe
Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism
Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
Wniosek o widzenie z podejrzanym
Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
Umowa użyczenia
Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży
Pełnomoccnictwo łączne
Umowa o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
Umowa dzieło
Anulowanie częsci zamówienia
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Umowa darowizny
Umowa darowizny pojazdu
Umowa kupna sprzedaży pojazdu
Umowa kupna sprzedaży
Umowa kupna sprzedaży - sprzedający firma
Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy Kupna-Sprzedaży
Umowa zlecenie na czas określony
Umowa zlecenie
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Wniosek o nadanie lub zmiane numeru Pesel
Umowa agencyjno akwizycyjna
Brak zgody na mediację
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
Wniosek o zmianę środka zapobiegawczego
Polityka prywatnosci
Regulamin
Kontakt

linki zewnętrzne