ostatnia aktualizacja danych: 15.10.2011, 13:31

Czasy ładowania strony

podczas testu: 0.8 s

łącze szerokopasmowe (średnio): 0.88 s

łącze DSL (średnio): 0.96 s

modem (średnio): 5.13 s

Nagłówki HTTP

Informacje o serwerach DNS

geografia.na6.plCNAMEna6.plIN3600

Odpowiedź z pierwszego serwera DNS

Zapytanie do serwera "geografia.na6.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: mnt1.eutelia.it
Adres DNS: 62.94.0.51#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 4712
flagi: qr rd ra ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 1, AUTHORITY: 3, DODATKOWO: 0

SEKCJA ZAPYTAŃ:
geografia.na6.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
geografia.na6.pl. 3600 IN CNAME na6.pl.

AUTHORITY SECTION:
na6.pl. 86400 IN NS dns3.home.pl.
na6.pl. 86400 IN NS dns.home.pl.
na6.pl. 86400 IN NS dns2.home.pl.

Otrzymano 109 bajtów z adresu 62.94.0.51#53 w czasie 222 ms

Odpowiedź z drugiego serwera DNS

Zapytanie do serwera "geografia.na6.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: mnt2.eutelia.it
Adres DNS: 62.94.0.52#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 19401
flagi: qr rd ra ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 1, AUTHORITY: 3, DODATKOWO: 0

SEKCJA ZAPYTAŃ:
geografia.na6.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
geografia.na6.pl. 3600 IN CNAME na6.pl.

AUTHORITY SECTION:
na6.pl. 86400 IN NS dns3.home.pl.
na6.pl. 86400 IN NS dns.home.pl.
na6.pl. 86400 IN NS dns2.home.pl.

Otrzymano 109 bajtów z adresu 62.94.0.52#53 w czasie 203 ms

Subdomeny (pierwsze 50)

Typosy (literówki)

feografia.na6.pl
veografia.na6.pl
beografia.na6.pl
heografia.na6.pl
yeografia.na6.pl
teografia.na6.pl
gwografia.na6.pl
gsografia.na6.pl
gdografia.na6.pl
grografia.na6.pl
g4ografia.na6.pl
g3ografia.na6.pl
geigrafia.na6.pl
gekgrafia.na6.pl
gelgrafia.na6.pl
gepgrafia.na6.pl
ge0grafia.na6.pl
ge9grafia.na6.pl
geofrafia.na6.pl
geovrafia.na6.pl
geobrafia.na6.pl
geohrafia.na6.pl
geoyrafia.na6.pl
geotrafia.na6.pl
geogeafia.na6.pl
geogdafia.na6.pl
geogfafia.na6.pl
geogtafia.na6.pl
geog5afia.na6.pl
geog4afia.na6.pl
geogrzfia.na6.pl
geogrsfia.na6.pl
geogrwfia.na6.pl
geogrqfia.na6.pl
geogradia.na6.pl
geogracia.na6.pl
geogravia.na6.pl
geogragia.na6.pl
geogratia.na6.pl
geograria.na6.pl
geografua.na6.pl
geografja.na6.pl
geografka.na6.pl
geografoa.na6.pl
geograf9a.na6.pl
geograf8a.na6.pl
geografiz.na6.pl
geografis.na6.pl
geografiw.na6.pl
geografiq.na6.pl
eografia.na6.pl
gografia.na6.pl
gegrafia.na6.pl
georafia.na6.pl
geogafia.na6.pl
geogrfia.na6.pl
geograia.na6.pl
geografa.na6.pl
geografi.na6.pl
egografia.na6.pl
goegrafia.na6.pl
gegorafia.na6.pl
georgafia.na6.pl
geogarfia.na6.pl
geogrfaia.na6.pl
geograifa.na6.pl
geografai.na6.pl
ggeografia.na6.pl
geeografia.na6.pl
geoografia.na6.pl
geoggrafia.na6.pl
geogrrafia.na6.pl
geograafia.na6.pl
geograffia.na6.pl
geografiia.na6.pl
geografiaa.na6.pl

Lokalizacja

IP: 195.245.67.138

kontynent: EU, kraj: Poland (POL), miasto:

Notowania strony

pozycja w rankingu odwiedzalności stron:

Zgromadzono zbyt mało danych dotyczących domeny, aby dokonać jej wyceny.

Podstawowe informacje

strona wykorzystuje CSS

objętość kodu: 30.32 KB

zawartość tekstu w całym kodzie strony: 33 %

tytuł: Strona główna - Geografia na 6-tke

opis:

słowa kluczowe:

kodowanie: UTF-8

język: pl

Analiza kodu strony

frazy jednowyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
na32
Polsce24
Polski23
Ziemi20
Geografia16
świata15
świecie13
geograficzne7
Podział7
Wody7
Turystyka7
powierzchni7
jako7
Transport7
Przemysł7
Struktura6
Ruchy6
fizyczna6
Działalność6
społeczno-ekonomiczna6
Fauna5
polityczny5
Klimat5
zbrojne5
Budowa5
Człowiek5
Mapa5
Ludność5
ziemi5
Ziemia5
Rybołóstwo4
Rolnictwo4
Światowe4
atmosferyczne4
energii4
zwierząt4
ziemskiej4
Zróżnicowanie4
środowiska4
ludności4
Źródła4
Surowce4
Siły3
rybołówstwo3
środowisko3
leśna,3
wybierz3
materiału3
człowiek3
gospodarka3
Środowisko3
fizyczno-geograficzny3
Egzogeniczne3
Czynniki3
Geosfery3
flora3
Gleby3
Gospodarka3
system3
pogoda3
Rolnictwo,3

frazy dwuwyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
na świecie13
na Ziemi8
Polski Geografia6
Geografia społeczno-ekonomiczna6
Geografia fizyczna6
polityczny świata5
Podział polityczny5
Ziemia jako5
na powierzchni5
ludności na4
zwierząt Polsce4
powierzchni ziemi3
system fizyczno-geograficzny3
Ziemi Zróżnicowanie3
Geografia Polski3
Klimat pogoda3
społeczno-ekonomiczna Polski3
fizyczna świata3
Budowa Geosfery3
Czynniki Egzogeniczne3
Fauna flora3
Wody na3
jako system3
leśna, rybołówstwo3
gospodarka leśna,3
Siły zbrojne3
Środowisko geograficzne3
geograficzne człowiek3
Rolnictwo, gospodarka3
Człowiek środowisko3
fizyczna Polski3
świata Przemysł3
Gospodarka na3
społeczno-ekonomiczna świata3

frazy trzywyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
Podział polityczny świata5
Polski Geografia społeczno-ekonomiczna4
ludności na świecie4
polityczny świata Przemysł3
Geografia społeczno-ekonomiczna świata3
Środowisko geograficzne człowiek3
gospodarka leśna, rybołówstwo3
Rolnictwo, gospodarka leśna,3
Geografia fizyczna świata3
Gospodarka na świecie3
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski3
Geografia fizyczna Polski3
jako system fizyczno-geograficzny3
Ziemia jako system3
Geografia Polski Geografia3
na powierzchni ziemi3
Wody na powierzchni3

tagi B

Wyszukaj informacje

Kilka słów od autorów ...

tagi U

tagi I

obrazki

nazwa plikuopis
na6.pl
Sciaga.pl

nagłówki

H1

H2

Geografia fizyczna świata

Geografia Polski

Geografia społeczno-ekonomiczna świata

Człowiek a środowisko

H3

Geografia fizyczna świata

Geografia Polski

Geografia społeczno-ekonomiczna świata

Człowiek a środowisko

H4

Budowa Geosfery

Czynniki Egzogeniczne

Fauna i flora

Gleby

Klimat i pogoda

Mapa

Wody na powierzchni ziemi

Ziemia jako system fizyczno-geograficzny

Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

Geografia fizyczna Polski

Gospodarka na świecie

Ludność

Podział polityczny świata

Przemysł

Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo

Siły zbrojne

Transport

Turystyka

Środowisko geograficzne i człowiek

H5

H6

linki wewnętrzne

adreskotwica (anchor)
Dzieje Ziemi
Minerały i skały
Ruchy górotwórcze
Ruchy skorupy ziemskiej
Wnętrze Ziemi
Działalność lodowców
Działalność wiatru
Działalność wód płynących
Grawitacyjne ruchy masowe
Trzęsienia ziemi
Wietrzenie skał
Zjawiska krasowe
Fauna na Ziemi
Flora na Ziemi
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego
Warstwa glebowa
Atmosfera
Bilans cieplny Ziemi
Ciśnienie atmosferyczne
Cyrkulacja atmosfery
Opady atmosferyczne
Temperatura powietrza na powierzchni Ziemi
Zróżnicowanie pogody i klimatu na kuli ziemskiej
Klasyfikacja map
Mapa jako źródło informacji geograficznej
Miejsce geografii w nauce
Składniki i cechy mapy
Formy występowania lodu na Ziemi
Jeziora
Morza i oceany
Obieg wody w przyrodzie
Rzeki
Wody morskie
Wody podziemne
Źródła
Pomiar czasu na Ziemi
Ruchy Ziemi i ich konsekwencje
Ziemia jako planeta układu słonecznego
Zmiany oświetlenia Ziemi
Degradacja i ochrona środowiska w Polsce
Demografia Polski
Handel zagraniczny
Lasy w Polsce
Podział administracyjny Polski
Przemysł w Polsce
Rolnictwo i chów zwierząt w Polsce
Rybołóstwo w Polsce
Struktura osadnicza Polski
Surowce mineralne i źródła energii w Polsce
Transport w Polsce
Turystyka i rekraacja w Polsce
Budowa geologiczna
Człowiek a srodowisko przyrodnicze
Klimat w Polsce
Krainy geograficzne Polski
Morze Bałtyckie
Obszar i granice Polski
Rzeźba powierzchni Polski
Szata roślinna i gleby w Polsce
Śieć wodna w Polsce
Świat zwierząt w Polsce
Światowe gospodarki
Ludność na świecie
Migracja
Narodowości i języki świata
Procesy urbanizacyjne
Rasy
Religie świata
Struktura demograficzna
Struktura zawodowa ludności na świecie
Podział polityczny świata
Energetyka
Przemysł na świecie
Surowce metaliczne
Światowe regiony przemysłowe
Źródła energii
Leśnictwo
Rolnictwo i hodowla
Rybołóstwo
Konflikty zbrojne
Organizacje międzynarodowe o charakterze militarnym
Transport na świecie
Turystyka zagraniczna
Globalne i regionalne problemy środowiskowe
Relacje człowiek-środowisko geograficzne na przestrzeni wieków
Rozwój zrównoważony
Zdrowie ludności na świecie
Budowa Geosfery
Czynniki Egzogeniczne
Fauna i flora
Gleby
Klimat i pogoda
Mapa
Wody na powierzchni ziemi
Ziemia jako system fizyczno-geograficzny
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Geografia fizyczna Polski
Gospodarka na świecie
Ludność
Podział polityczny świata
Przemysł
Rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo
Siły zbrojne
Transport
Turystyka
Środowisko geograficzne i człowiek
Geografia fizyczna świata
Geografia Polski
Geografia społeczno-ekonomiczna świata
Człowiek a środowisko

linki zewnętrzne

adreskotwica (anchor)
na6.pl
Sciaga.pl
Freshmind Sp z. o.o.
Sciaga.pl
na6.pl
Angielski
Historia
WOS (Wiedza o Społeczeństwie)
Język Polski