ostatnia aktualizacja danych: 21.10.2011, 11:48

Czasy ładowania strony

podczas testu: 0.92 s

łącze szerokopasmowe (średnio): 1.57 s

łącze DSL (średnio): 2.22 s

modem (średnio): 36.47 s

Nagłówki HTTP

Informacje o serwerach DNS

metalowy24.plA62.129.237.166IN3600
metalowy24.plMX10metalowy24.plIN3600
metalowy24.plSOAdns.home.pladmin.home.pl129724717910800 3600 604800 3600 IN 43200
metalowy24.plNSdns.home.plIN43200
metalowy24.plNSdns2.home.plIN43200
metalowy24.plNSdns3.home.plIN43200

Odpowiedź z pierwszego serwera DNS

Zapytanie do serwera "metalowy24.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: dns.home.pl
Adres DNS: 62.129.252.31#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 639
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 6, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 5

SEKCJA ZAPYTAŃ:
metalowy24.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
metalowy24.pl. 86400 IN NS dns.home.pl.
metalowy24.pl. 3600 IN A 62.129.237.166
metalowy24.pl. 86400 IN NS dns3.home.pl.
metalowy24.pl. 86400 IN NS dns2.home.pl.
metalowy24.pl. 3600 IN MX 10 metalowy24.pl.
metalowy24.pl. 86400 IN SOA dns.home.pl. admin.home.pl. 1297247179 10800 3600 604800 3600

UWAGI:
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.30
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.41
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.40
dns3.home.pl. 3600 IN A 81.210.44.122
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.31

Otrzymano 246 bajtów z adresu 62.129.252.31#53 w czasie 111 ms

Odpowiedź z drugiego serwera DNS

Zapytanie do serwera "metalowy24.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: dns2.home.pl
Adres DNS: 62.129.252.41#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 38905
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 6, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 5

SEKCJA ZAPYTAŃ:
metalowy24.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
metalowy24.pl. 86400 IN SOA dns.home.pl. admin.home.pl. 1297247179 10800 3600 604800 3600
metalowy24.pl. 3600 IN A 62.129.237.166
metalowy24.pl. 3600 IN MX 10 metalowy24.pl.
metalowy24.pl. 86400 IN NS dns3.home.pl.
metalowy24.pl. 86400 IN NS dns.home.pl.
metalowy24.pl. 86400 IN NS dns2.home.pl.

UWAGI:
dns3.home.pl. 3600 IN A 81.210.44.122
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.31
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.30
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.41
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.40

Otrzymano 246 bajtów z adresu 62.129.252.41#53 w czasie 111 ms

Subdomeny (pierwsze 50)

Typosy (literówki)

netalowy24.pl
ketalowy24.pl
jetalowy24.pl
mwtalowy24.pl
mstalowy24.pl
mdtalowy24.pl
mrtalowy24.pl
m4talowy24.pl
m3talowy24.pl
meralowy24.pl
mefalowy24.pl
megalowy24.pl
meyalowy24.pl
me6alowy24.pl
me5alowy24.pl
metzlowy24.pl
metslowy24.pl
metwlowy24.pl
metqlowy24.pl
metakowy24.pl
metapowy24.pl
metaoowy24.pl
metaliwy24.pl
metalkwy24.pl
metallwy24.pl
metalpwy24.pl
metal0wy24.pl
metal9wy24.pl
metaloqy24.pl
metaloay24.pl
metalosy24.pl
metaloey24.pl
metalo3y24.pl
metalo2y24.pl
metalowt24.pl
metalowg24.pl
metalowh24.pl
metalowu24.pl
metalow724.pl
metalow624.pl
metalowy14.pl
metalowyq4.pl
metalowyw4.pl
metalowy34.pl
metalowy23.pl
metalowy2e.pl
metalowy2r.pl
metalowy25.pl
etalowy24.pl
mtalowy24.pl
mealowy24.pl
metlowy24.pl
metaowy24.pl
metalwy24.pl
metaloy24.pl
metalow24.pl
metalowy4.pl
metalowy2.pl
emtalowy24.pl
mtealowy24.pl
meatlowy24.pl
metlaowy24.pl
metaolwy24.pl
metalwoy24.pl
metaloyw24.pl
metalow2y4.pl
metalowy42.pl
mmetalowy24.pl
meetalowy24.pl
mettalowy24.pl
metaalowy24.pl
metallowy24.pl
metaloowy24.pl
metalowwy24.pl
metalowyy24.pl
metalowy224.pl
metalowy244.pl

Lokalizacja

IP: 62.129.237.166

kontynent: EU, kraj: Poland (POL), miasto:

Notowania strony

pozycja w rankingu odwiedzalności stron:

Zgromadzono zbyt mało danych dotyczących domeny, aby dokonać jej wyceny.

Podstawowe informacje

strona wykorzystuje CSS

objętość kodu: 248.87 KB

zawartość tekstu w całym kodzie strony: 74 %

tytuł: Metalowy24.pl

opis: Sklep, internet, allegro

słowa kluczowe: Metalowy sklep internetowy Allegro

kodowanie: utf-8

język: pl

Analiza kodu strony

frazy jednowyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
do99
SDS82
betonu65
ułatwia64
pracę64
Plus61
wykonany32
Rdzeń32
ze32
wysokowęglowej,32
dostosowane32
wiertła.32
stali32
czas32
który32
S4,32
uchwytu32
wyposażony32
szybkomocującego32
skraca32
wymiany32
szeroką32
skrawające,32
krawędzie32
posiada32
co32
wydatnie32
betonie.32
twardym32
wiertła32
wolframu,32
węglika32
usuwanie32
ułatwiającą32
bruzdę,32
urobku32
wierconego32
wykonana32
Końcówka32
otworu.32
karbowaną32
S4Wiertło32
BETONU18
DO18
PLUS18
X-TIP9
X-TIPWIERTŁO9
(output5
started5
at5
/aa/class/config.inc.php5
in5
/index.php:8)5
Warning:5
Cannot5
headers5
information5
header5
already5
sent5
line5
by5
modify5
on5
plus3

frazy dwuwyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
do betonu65
ułatwia pracę64
SDS Plus61
wymiany wiertła.32
skraca czas32
czas wymiany32
Rdzeń wykonany32
stali wysokowęglowej,32
ze stali32
wykonany ze32
pracę skraca32
wiertła. Rdzeń32
który ułatwia32
betonu dostosowane32
S4Wiertło do32
betonu SDS32
dostosowane do32
do uchwytu32
S4, który32
Plus S4,32
uchwytu szybkomocującego32
wysokowęglowej, wyposażony32
wyposażony szeroką32
skrawające, co32
krawędzie skrawające,32
posiada krawędzie32
wolframu, posiada32
co wydatnie32
wydatnie ułatwia32
twardym betonie.32
wiertła twardym32
pracę wiertła32
węglika wolframu,32
wykonana węglika32
ułatwiającą usuwanie32
bruzdę, ułatwiającą32
karbowaną bruzdę,32
usuwanie urobku32
urobku wierconego32
Końcówka wykonana32
otworu. Końcówka32
wierconego otworu.32
szeroką karbowaną32
szybkomocującego SDS32
Plus S4Wiertło29
DO BETONU18
SDS PLUS18
PLUS DO18
X-TIPWIERTŁO SDS9
(output started5
by (output5
started at5
at /index.php:8)5
/aa/class/config.inc.php on5
in /aa/class/config.inc.php5
sent by5
already sent5
information headers5
header information5
headers already5
Cannot modify5
Warning: Cannot5
on line5
modify header5
/index.php:8) in5
line Warning:4
SDS plus3
plus S4Wiertło3

frazy trzywyrazowe powtórzone minimum 3 razy

FrazaIlość
wymiany wiertła. Rdzeń32
skraca czas wymiany32
pracę skraca czas32
ułatwia pracę skraca32
wiertła. Rdzeń wykonany32
Rdzeń wykonany ze32
stali wysokowęglowej, wyposażony32
ze stali wysokowęglowej,32
wykonany ze stali32
który ułatwia pracę32
S4, który ułatwia32
dostosowane do uchwytu32
betonu dostosowane do32
do betonu dostosowane32
S4Wiertło do betonu32
do uchwytu szybkomocującego32
uchwytu szybkomocującego SDS32
Plus S4, który32
SDS Plus S4,32
szybkomocującego SDS Plus32
wysokowęglowej, wyposażony szeroką32
wyposażony szeroką karbowaną32
skrawające, co wydatnie32
krawędzie skrawające, co32
posiada krawędzie skrawające,32
wolframu, posiada krawędzie32
co wydatnie ułatwia32
wydatnie ułatwia pracę32
wiertła twardym betonie.32
pracę wiertła twardym32
ułatwia pracę wiertła32
węglika wolframu, posiada32
wykonana węglika wolframu,32
ułatwiającą usuwanie urobku32
bruzdę, ułatwiającą usuwanie32
karbowaną bruzdę, ułatwiającą32
szeroką karbowaną bruzdę,32
usuwanie urobku wierconego32
urobku wierconego otworu.32
Końcówka wykonana węglika32
otworu. Końcówka wykonana32
wierconego otworu. Końcówka32
do betonu SDS32
czas wymiany wiertła.32
betonu SDS Plus29
SDS Plus S4Wiertło29
Plus S4Wiertło do29
PLUS DO BETONU18
SDS PLUS DO18
X-TIPWIERTŁO SDS PLUS9
(output started at5
started at /index.php:8)5
at /index.php:8) in5
in /aa/class/config.inc.php on5
/index.php:8) in /aa/class/config.inc.php5
by (output started5
sent by (output5
header information headers5
modify header information5
headers already sent5
/aa/class/config.inc.php on line5
already sent by5
Warning: Cannot modify5
Cannot modify header5
information headers already5
line Warning: Cannot4
on line Warning:4
plus S4Wiertło do3
SDS plus S4Wiertło3
betonu SDS plus3

tagi B

Warning

/aa/class/config.inc.php

2

3

4

5

6

tagi U

tagi I

obrazki

nazwa plikuopis

nagłówki

H1

H2

H3

H4

H5

H6

linki wewnętrzne

adreskotwica (anchor)
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

linki zewnętrzne