ostatnia aktualizacja danych: 15.10.2011, 00:54

Czasy ładowania strony

podczas testu: 0.78 s

łącze szerokopasmowe (średnio): 0.82 s

łącze DSL (średnio): 0.85 s

modem (średnio): 2.71 s

Nagłówki HTTP

Informacje o serwerach DNS

projektowaniestron-warszawa.plSOAdns.home.pladmin.home.pl129620257510800 3600 604800 3600 IN 43200
projektowaniestron-warszawa.plMX10projektowaniestron-warszawa.plIN3600
projektowaniestron-warszawa.plA62.129.214.27IN3600
projektowaniestron-warszawa.plNSdns2.home.plIN43200
projektowaniestron-warszawa.plNSdns.home.plIN43200
projektowaniestron-warszawa.plNSdns3.home.plIN43200

Odpowiedź z pierwszego serwera DNS

Zapytanie do serwera "projektowaniestron-warszawa.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: dns2.home.pl
Adres DNS: 62.129.252.40#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 34954
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 6, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 5

SEKCJA ZAPYTAŃ:
projektowaniestron-warszawa.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN SOA dns.home.pl. admin.home.pl. 1296202575 10800 3600 604800 3600
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN NS dns.home.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN NS dns3.home.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 3600 IN A 62.129.214.27
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN NS dns2.home.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 3600 IN MX 10 projektowaniestron-warszawa.pl.

UWAGI:
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.41
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.30
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.31
dns3.home.pl. 3600 IN A 81.210.44.122
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.40

Otrzymano 263 bajtów z adresu 62.129.252.40#53 w czasie 112 ms

Odpowiedź z drugiego serwera DNS

Zapytanie do serwera "projektowaniestron-warszawa.pl"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: dns.home.pl
Adres DNS: 62.129.252.30#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 30320
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 6, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 5

SEKCJA ZAPYTAŃ:
projektowaniestron-warszawa.pl. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
projektowaniestron-warszawa.pl. 3600 IN MX 10 projektowaniestron-warszawa.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN NS dns2.home.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN NS dns3.home.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN NS dns.home.pl.
projektowaniestron-warszawa.pl. 3600 IN A 62.129.214.27
projektowaniestron-warszawa.pl. 86400 IN SOA dns.home.pl. admin.home.pl. 1296202575 10800 3600 604800 3600

UWAGI:
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.31
dns.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.30
dns3.home.pl. 3600 IN A 81.210.44.122
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.41
dns2.home.pl. 3600 IN A 62.129.252.40

Otrzymano 263 bajtów z adresu 62.129.252.30#53 w czasie 109 ms

Subdomeny (pierwsze 50)

Typosy (literówki)

orojektowaniestron-warszawa.pl
lrojektowaniestron-warszawa.pl
-rojektowaniestron-warszawa.pl
0rojektowaniestron-warszawa.pl
peojektowaniestron-warszawa.pl
pdojektowaniestron-warszawa.pl
pfojektowaniestron-warszawa.pl
ptojektowaniestron-warszawa.pl
p5ojektowaniestron-warszawa.pl
p4ojektowaniestron-warszawa.pl
prijektowaniestron-warszawa.pl
prkjektowaniestron-warszawa.pl
prljektowaniestron-warszawa.pl
prpjektowaniestron-warszawa.pl
pr0jektowaniestron-warszawa.pl
pr9jektowaniestron-warszawa.pl
prohektowaniestron-warszawa.pl
pronektowaniestron-warszawa.pl
promektowaniestron-warszawa.pl
prokektowaniestron-warszawa.pl
proiektowaniestron-warszawa.pl
prouektowaniestron-warszawa.pl
projwktowaniestron-warszawa.pl
projsktowaniestron-warszawa.pl
projdktowaniestron-warszawa.pl
projrktowaniestron-warszawa.pl
proj4ktowaniestron-warszawa.pl
proj3ktowaniestron-warszawa.pl
projejtowaniestron-warszawa.pl
projemtowaniestron-warszawa.pl
projeltowaniestron-warszawa.pl
projeotowaniestron-warszawa.pl
projeitowaniestron-warszawa.pl
projekrowaniestron-warszawa.pl
projekfowaniestron-warszawa.pl
projekgowaniestron-warszawa.pl
projekyowaniestron-warszawa.pl
projek6owaniestron-warszawa.pl
projek5owaniestron-warszawa.pl
projektiwaniestron-warszawa.pl
projektkwaniestron-warszawa.pl
projektlwaniestron-warszawa.pl
projektpwaniestron-warszawa.pl
projekt0waniestron-warszawa.pl
projekt9waniestron-warszawa.pl
projektoqaniestron-warszawa.pl
projektoaaniestron-warszawa.pl
projektosaniestron-warszawa.pl
projektoeaniestron-warszawa.pl
projekto3aniestron-warszawa.pl
projekto2aniestron-warszawa.pl
projektowzniestron-warszawa.pl
projektowsniestron-warszawa.pl
projektowwniestron-warszawa.pl
projektowqniestron-warszawa.pl
projektowabiestron-warszawa.pl
projektowamiestron-warszawa.pl
projektowajiestron-warszawa.pl
projektowahiestron-warszawa.pl
projektowanuestron-warszawa.pl
projektowanjestron-warszawa.pl
projektowankestron-warszawa.pl
projektowanoestron-warszawa.pl
projektowan9estron-warszawa.pl
projektowan8estron-warszawa.pl
projektowaniwstron-warszawa.pl
projektowanisstron-warszawa.pl
projektowanidstron-warszawa.pl
projektowanirstron-warszawa.pl
projektowani4stron-warszawa.pl
projektowani3stron-warszawa.pl
projektowanieatron-warszawa.pl
projektowanieztron-warszawa.pl
projektowaniextron-warszawa.pl
projektowaniedtron-warszawa.pl
projektowanieetron-warszawa.pl
projektowaniewtron-warszawa.pl
projektowaniesrron-warszawa.pl
projektowaniesfron-warszawa.pl
projektowaniesgron-warszawa.pl
projektowaniesyron-warszawa.pl
projektowanies6ron-warszawa.pl
projektowanies5ron-warszawa.pl
projektowaniesteon-warszawa.pl
projektowaniestdon-warszawa.pl
projektowaniestfon-warszawa.pl
projektowaniestton-warszawa.pl
projektowaniest5on-warszawa.pl
projektowaniest4on-warszawa.pl
projektowaniestrin-warszawa.pl
projektowaniestrkn-warszawa.pl
projektowaniestrln-warszawa.pl
projektowaniestrpn-warszawa.pl
projektowaniestr0n-warszawa.pl
projektowaniestr9n-warszawa.pl
projektowaniestrob-warszawa.pl
projektowaniestrom-warszawa.pl
projektowaniestroj-warszawa.pl
projektowaniestroh-warszawa.pl
projektowaniestron0warszawa.pl
projektowaniestronpwarszawa.pl
projektowaniestron-qarszawa.pl
projektowaniestron-aarszawa.pl
projektowaniestron-sarszawa.pl
projektowaniestron-earszawa.pl
projektowaniestron-3arszawa.pl
projektowaniestron-2arszawa.pl
projektowaniestron-wzrszawa.pl
projektowaniestron-wsrszawa.pl
projektowaniestron-wwrszawa.pl
projektowaniestron-wqrszawa.pl
projektowaniestron-waeszawa.pl
projektowaniestron-wadszawa.pl
projektowaniestron-wafszawa.pl
projektowaniestron-watszawa.pl
projektowaniestron-wa5szawa.pl
projektowaniestron-wa4szawa.pl
projektowaniestron-warazawa.pl
projektowaniestron-warzzawa.pl
projektowaniestron-warxzawa.pl
projektowaniestron-wardzawa.pl
projektowaniestron-warezawa.pl
projektowaniestron-warwzawa.pl
projektowaniestron-warsxawa.pl
projektowaniestron-warssawa.pl
projektowaniestron-warsaawa.pl
projektowaniestron-warszzwa.pl
projektowaniestron-warszswa.pl
projektowaniestron-warszwwa.pl
projektowaniestron-warszqwa.pl
projektowaniestron-warszaqa.pl
projektowaniestron-warszaaa.pl
projektowaniestron-warszasa.pl
projektowaniestron-warszaea.pl
projektowaniestron-warsza3a.pl
projektowaniestron-warsza2a.pl
projektowaniestron-warszawz.pl
projektowaniestron-warszaws.pl
projektowaniestron-warszaww.pl
projektowaniestron-warszawq.pl
rojektowaniestron-warszawa.pl
pojektowaniestron-warszawa.pl
prjektowaniestron-warszawa.pl
proektowaniestron-warszawa.pl
projktowaniestron-warszawa.pl
projetowaniestron-warszawa.pl
projekowaniestron-warszawa.pl
projektwaniestron-warszawa.pl
projektoaniestron-warszawa.pl
projektowniestron-warszawa.pl
projektowaiestron-warszawa.pl
projektowanestron-warszawa.pl
projektowanistron-warszawa.pl
projektowanietron-warszawa.pl
projektowaniesron-warszawa.pl
projektowanieston-warszawa.pl
projektowaniestrn-warszawa.pl
projektowaniestro-warszawa.pl
projektowaniestronwarszawa.pl
projektowaniestron-arszawa.pl
projektowaniestron-wrszawa.pl
projektowaniestron-waszawa.pl
projektowaniestron-warzawa.pl
projektowaniestron-warsawa.pl
projektowaniestron-warszwa.pl
projektowaniestron-warszaa.pl
projektowaniestron-warszaw.pl
rpojektowaniestron-warszawa.pl
porjektowaniestron-warszawa.pl
prjoektowaniestron-warszawa.pl
proejktowaniestron-warszawa.pl
projketowaniestron-warszawa.pl
projetkowaniestron-warszawa.pl
projekotwaniestron-warszawa.pl
projektwoaniestron-warszawa.pl
projektoawniestron-warszawa.pl
projektownaiestron-warszawa.pl
projektowainestron-warszawa.pl
projektowaneistron-warszawa.pl
projektowanisetron-warszawa.pl
projektowanietsron-warszawa.pl
projektowaniesrton-warszawa.pl
projektowaniestorn-warszawa.pl
projektowaniestrno-warszawa.pl
projektowaniestro-nwarszawa.pl
projektowaniestronw-arszawa.pl
projektowaniestron-awrszawa.pl
projektowaniestron-wraszawa.pl
projektowaniestron-wasrzawa.pl
projektowaniestron-warzsawa.pl
projektowaniestron-warsazwa.pl
projektowaniestron-warszwaa.pl
projektowaniestron-warszaaw.pl
pprojektowaniestron-warszawa.pl
prrojektowaniestron-warszawa.pl
proojektowaniestron-warszawa.pl
projjektowaniestron-warszawa.pl
projeektowaniestron-warszawa.pl
projekktowaniestron-warszawa.pl
projekttowaniestron-warszawa.pl
projektoowaniestron-warszawa.pl
projektowwaniestron-warszawa.pl
projektowaaniestron-warszawa.pl
projektowanniestron-warszawa.pl
projektowaniiestron-warszawa.pl
projektowanieestron-warszawa.pl
projektowaniesstron-warszawa.pl
projektowaniesttron-warszawa.pl
projektowaniestrron-warszawa.pl
projektowaniestroon-warszawa.pl
projektowaniestronn-warszawa.pl
projektowaniestron--warszawa.pl
projektowaniestron-wwarszawa.pl
projektowaniestron-waarszawa.pl
projektowaniestron-warrszawa.pl
projektowaniestron-warsszawa.pl
projektowaniestron-warszzawa.pl
projektowaniestron-warszaawa.pl
projektowaniestron-warszawwa.pl
projektowaniestron-warszawaa.pl

Lokalizacja

IP: 62.129.214.27

kontynent: EU, kraj: Poland (POL), miasto:

Notowania strony

pozycja w rankingu odwiedzalności stron:

Zgromadzono zbyt mało danych dotyczących domeny, aby dokonać jej wyceny.

Podstawowe informacje

strona wykorzystuje CSS

objętość kodu: 13.49 KB

zawartość tekstu w całym kodzie strony: 35 %

tytuł: Projektowanie stron internetowych Warszawa

opis: Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron WWW. Doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych. Agencja interaktywna Simple Frame Warszawa.

słowa kluczowe: projektowanie stron internetowych, projektowanie stron Warszawa, projektowanie stron internetowych Warszawa, projektowanie stron www, tworzenie stron internetowych, strony www, strony internetowe, projekt strony www, sklep internetowy

kodowanie: utf-8

język: pl

Analiza kodu strony

frazy jednowyrazowe powtórzone minimum 3 razy

frazy dwuwyrazowe powtórzone minimum 3 razy

frazy trzywyrazowe powtórzone minimum 3 razy

tagi B

tagi U

tagi I

obrazki

nazwa plikuopis
projektowanie stron warszawa
tworzenie sklepów internetowych
systemy zarządzania treścią
pozycjonowanie stron warszawa
projektowanie gier internetowych

nagłówki

H1

projektowanie stron internetowych

H2

Projektowanie stron internetowych

Wybrane realizacje

H3

Projektowanie stron internetowych

Wybrane realizacje

H4

H5

H6

linki wewnętrzne

adreskotwica (anchor)
img
Strony internetowe
Sklepy internetowe
Zarządzanie treścią
Pozycjonowanie
Kontakt
img
img
img
img
img
strony@simpleframe.pl

linki zewnętrzne

adreskotwica (anchor)
Sprite - zostań gwiazdą reklamy
Olga Bołądź
Patt Mebel - Galeria Arte Interior
Samsung - różowa wstążka
Effective PR
Luxury Yachts
Prezentacje multimedialne