ostatnia aktualizacja danych: 27.10.2012, 07:57

Czasy ładowania strony

podczas testu: 0.36 s

łącze szerokopasmowe (średnio): 0.36 s

łącze DSL (średnio): 0.36 s

modem (średnio): 0.36 s

Nagłówki HTTP

Informacje o serwerach DNS

wielkarzeczpospolita.netA77.55.116.177IN3600
wielkarzeczpospolita.netNSns1.netart.plIN3600
wielkarzeczpospolita.netNSns3.netart.plIN3600
wielkarzeczpospolita.netNSns2.netart.plIN3600
wielkarzeczpospolita.netMX10wielkarzeczpospolita.netIN3600
wielkarzeczpospolita.netSOAns1.netart.plbiuro.netart.pl200813320028800 7200 604800 86400 IN 3600

Odpowiedź z pierwszego serwera DNS

Zapytanie do serwera "wielkarzeczpospolita.net"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: ns1.netart.pl
Adres DNS: 85.128.128.10#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 47612
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 6, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 3

SEKCJA ZAPYTAŃ:
wielkarzeczpospolita.net. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN A 77.55.116.177
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN NS ns1.netart.pl.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN MX 10 wielkarzeczpospolita.net.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN NS ns3.netart.pl.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN NS ns2.netart.pl.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN SOA ns1.netart.pl. biuro.netart.pl. 2008133200 28800 7200 604800 86400

UWAGI:
ns1.netart.pl. 3600 IN A 85.128.128.10
ns2.netart.pl. 3600 IN A 85.128.129.10
ns3.netart.pl. 3600 IN A 85.128.130.10

Otrzymano 227 bajtów z adresu 85.128.128.10#53 w czasie 126 ms

Odpowiedź z drugiego serwera DNS

Zapytanie do serwera "wielkarzeczpospolita.net"
Użyto następującego serwera DNS:
Nazwa DNS: ns3.netart.pl
Adres DNS: 85.128.130.10#53
Aliasy serwera DNS:

HEADER opcode: ZAPYTANIE, status: NOERROR, id: 50139
flagi: qr aa rd ZAPYTANIE: 1, ODPOWIEDŹ: 6, AUTHORITY: 0, DODATKOWO: 3

SEKCJA ZAPYTAŃ:
wielkarzeczpospolita.net. IN ANY

SEKCJA ODPOWIEDZI:
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN NS ns2.netart.pl.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN SOA ns1.netart.pl. biuro.netart.pl. 2008133200 28800 7200 604800 86400
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN NS ns1.netart.pl.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN NS ns3.netart.pl.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN MX 10 wielkarzeczpospolita.net.
wielkarzeczpospolita.net. 3600 IN A 77.55.116.177

UWAGI:
ns2.netart.pl. 3600 IN A 85.128.129.10
ns3.netart.pl. 3600 IN A 85.128.130.10
ns1.netart.pl. 3600 IN A 85.128.128.10

Otrzymano 227 bajtów z adresu 85.128.130.10#53 w czasie 417 ms

Subdomeny (pierwsze 50)

Typosy (literówki)

qielkarzeczpospolita.net
aielkarzeczpospolita.net
sielkarzeczpospolita.net
eielkarzeczpospolita.net
3ielkarzeczpospolita.net
2ielkarzeczpospolita.net
wuelkarzeczpospolita.net
wjelkarzeczpospolita.net
wkelkarzeczpospolita.net
woelkarzeczpospolita.net
w9elkarzeczpospolita.net
w8elkarzeczpospolita.net
wiwlkarzeczpospolita.net
wislkarzeczpospolita.net
widlkarzeczpospolita.net
wirlkarzeczpospolita.net
wi4lkarzeczpospolita.net
wi3lkarzeczpospolita.net
wiekkarzeczpospolita.net
wiepkarzeczpospolita.net
wieokarzeczpospolita.net
wieljarzeczpospolita.net
wielmarzeczpospolita.net
wiellarzeczpospolita.net
wieloarzeczpospolita.net
wieliarzeczpospolita.net
wielkzrzeczpospolita.net
wielksrzeczpospolita.net
wielkwrzeczpospolita.net
wielkqrzeczpospolita.net
wielkaezeczpospolita.net
wielkadzeczpospolita.net
wielkafzeczpospolita.net
wielkatzeczpospolita.net
wielka5zeczpospolita.net
wielka4zeczpospolita.net
wielkarxeczpospolita.net
wielkarseczpospolita.net
wielkaraeczpospolita.net
wielkarzwczpospolita.net
wielkarzsczpospolita.net
wielkarzdczpospolita.net
wielkarzrczpospolita.net
wielkarz4czpospolita.net
wielkarz3czpospolita.net
wielkarzexzpospolita.net
wielkarzevzpospolita.net
wielkarzefzpospolita.net
wielkarzedzpospolita.net
wielkarzecxpospolita.net
wielkarzecspospolita.net
wielkarzecapospolita.net
wielkarzeczoospolita.net
wielkarzeczlospolita.net
wielkarzecz-ospolita.net
wielkarzecz0ospolita.net
wielkarzeczpispolita.net
wielkarzeczpkspolita.net
wielkarzeczplspolita.net
wielkarzeczppspolita.net
wielkarzeczp0spolita.net
wielkarzeczp9spolita.net
wielkarzeczpoapolita.net
wielkarzeczpozpolita.net
wielkarzeczpoxpolita.net
wielkarzeczpodpolita.net
wielkarzeczpoepolita.net
wielkarzeczpowpolita.net
wielkarzeczposoolita.net
wielkarzeczposlolita.net
wielkarzeczpos-olita.net
wielkarzeczpos0olita.net
wielkarzeczpospilita.net
wielkarzeczpospklita.net
wielkarzeczpospllita.net
wielkarzeczpospplita.net
wielkarzeczposp0lita.net
wielkarzeczposp9lita.net
wielkarzeczpospokita.net
wielkarzeczpospopita.net
wielkarzeczpospooita.net
wielkarzeczpospoluta.net
wielkarzeczpospoljta.net
wielkarzeczpospolkta.net
wielkarzeczpospolota.net
wielkarzeczpospol9ta.net
wielkarzeczpospol8ta.net
wielkarzeczpospolira.net
wielkarzeczpospolifa.net
wielkarzeczpospoliga.net
wielkarzeczpospoliya.net
wielkarzeczpospoli6a.net
wielkarzeczpospoli5a.net
wielkarzeczpospolitz.net
wielkarzeczpospolits.net
wielkarzeczpospolitw.net
wielkarzeczpospolitq.net
ielkarzeczpospolita.net
welkarzeczpospolita.net
wilkarzeczpospolita.net
wiekarzeczpospolita.net
wielarzeczpospolita.net
wielkrzeczpospolita.net
wielkazeczpospolita.net
wielkareczpospolita.net
wielkarzczpospolita.net
wielkarzezpospolita.net
wielkarzecpospolita.net
wielkarzeczospolita.net
wielkarzeczpspolita.net
wielkarzeczpopolita.net
wielkarzeczposolita.net
wielkarzeczposplita.net
wielkarzeczpospoita.net
wielkarzeczpospolta.net
wielkarzeczpospolia.net
wielkarzeczpospolit.net
iwelkarzeczpospolita.net
weilkarzeczpospolita.net
wilekarzeczpospolita.net
wieklarzeczpospolita.net
wielakrzeczpospolita.net
wielkrazeczpospolita.net
wielkazreczpospolita.net
wielkarezczpospolita.net
wielkarzcezpospolita.net
wielkarzezcpospolita.net
wielkarzecpzospolita.net
wielkarzeczopspolita.net
wielkarzeczpsopolita.net
wielkarzeczpopsolita.net
wielkarzeczposoplita.net
wielkarzeczposploita.net
wielkarzeczpospoilta.net
wielkarzeczpospoltia.net
wielkarzeczpospoliat.net
wwielkarzeczpospolita.net
wiielkarzeczpospolita.net
wieelkarzeczpospolita.net
wiellkarzeczpospolita.net
wielkkarzeczpospolita.net
wielkaarzeczpospolita.net
wielkarrzeczpospolita.net
wielkarzzeczpospolita.net
wielkarzeeczpospolita.net
wielkarzecczpospolita.net
wielkarzeczzpospolita.net
wielkarzeczppospolita.net
wielkarzeczpoospolita.net
wielkarzeczposspolita.net
wielkarzeczposppolita.net
wielkarzeczpospoolita.net
wielkarzeczpospollita.net
wielkarzeczpospoliita.net
wielkarzeczpospolitta.net
wielkarzeczpospolitaa.net

Lokalizacja

IP: 77.55.116.177

kontynent: EU, kraj: Poland (POL), miasto:

Notowania strony

pozycja w rankingu odwiedzalności stron: 1 717 550

Zgromadzono zbyt mało danych dotyczących domeny, aby dokonać jej wyceny.

Podstawowe informacje

strona nie wykorzystuje CSS

objętość kodu: 0 KB

zawartość tekstu w całym kodzie strony: 0 %

tytuł:

opis:

słowa kluczowe:

kodowanie: ASCII

język: en

Analiza kodu strony

frazy jednowyrazowe powtórzone minimum 3 razy

frazy dwuwyrazowe powtórzone minimum 3 razy

frazy trzywyrazowe powtórzone minimum 3 razy

tagi B

tagi U

tagi I

obrazki

nagłówki

H1

H2

H3

H4

H5

H6

linki wewnętrzne

linki zewnętrzne